BLOG

12 VOORDELEN VAN EEN API-STRATEGIE.

ZODAT JIJ JE API-VERBINDINGEN OPTIMAAL KUNT BENUTTEN.

Het implementeren van een API-strategie is essentieel geworden voor bedrijven die willen blijven concurreren in het huidige digitale landschap. Een goed doordachte API-strategie of API-management creëert nieuwe, schaalbare vormen van inkomen, het verhoogt klantentrouw en stroomlijnt interne en externe processen. Voor ieder bedrijf, in elke sector. Steeds meer bedrijven beseffen dat data een doorslaggevend verschil kan maken in de wereldwijde concurrentiestrijd.

Daarom bieden we je graag een helpende hand met een introductie tot API’s (Application Programming Interfaces) en de API-economie als een netwerk van interface-ondersteunde ecosystemen. Met een kijkje naar de basics en de 12 voordelen van een API-strategie. En wil je daarna direct aan de slag? Met Lobster_data kun je al je gegevens en API’s verbinden en beheren. Volledig no-code, via één platform, razendsnel geïmplementeerd.

DE WORTEL VAN AL HET GOEDE.

Programmeerinterfaces bieden een hoop nieuwe mogelijkheden en economische voordelen, die voornamelijk kunnen worden toegeschreven aan de volgende API-inherente eigenschappen:

  • Standaardisatie: API’s leveren gestandaardiseerde codecomponenten die publiekelijk beschikbaar zijn. Samen met (automatisch) geschreven documentatie – via bijvoorbeeld Swagger of OpenAPI – ontstaat zo een uitwisselingspunt voor de meest uiteenlopende informatie die voor al je partners gemakkelijk toegankelijk is.
  • Herbruikbaarheid: De standaardisatie van een dergelijke interface bevordert de herbruikbaarheid ervan. Hoewel het ontwerp oorspronkelijk gemaakt is voor de interne communicatie van twee systemen, kan het ook aan klanten worden aangeboden als een te gelde te maken informatiepunt. De inhoud blijft hetzelfde, maar het gebruik verandert.
  • Publiekelijk: API’s worden gepubliceerd – d.w.z. ze worden toegankelijk gemaakt voor geïnteresseerde externe partners. Afhankelijk van het soort gebruik, bepalen de ontwikkelaars tegelijkertijd hun toegangs- en gebruiksregels. Een interne medewerker krijgt bijvoorbeeld waarschijnlijk meer rechten dan een externe klant. In beide richtingen van communicatie geldt echter het volgende: het gebruik van het informatiepunt hoeft niet geïnitieerd te worden door bilaterale communicatie. Het vindt asynchroon plaats. Je kunt de API-beschrijving op de homepage van de aanbieder bekijken en dan beslissen of je toegang tot de API wilt. Afhankelijk van je aanpak of strategie.
  • Ontkoppeling: Programmeerinterfaces bevorderen de ontkoppeling van verschillende systemen en verwerkingslagen. Dit creëert een losse architectuur waarin de informatieverwerkende elementen niet als grote, monolithische toepassingen naast elkaar staan in het systeemlandschap, maar hun functies als afzonderlijke eenheden gezien kunnen worden. Zo wordt flexibel beheer mogelijk.
  • Schaalbaarheid: In de context van een API-strategie vormen standaardisatie, herbruikbaarheid en schaalbaarheid een soort heilige triniteit. De gebruiksintensiteit van API-verbindingen kan namelijk zonder problemen op- en afgeschaald worden. Als het verkeer toeneemt, blijft de interface hetzelfde – alleen de rekenkracht erachter moet verhoogd worden. In tijden van flexibel schaalbare cloud serveromgevingen is dit een handige oplossing.

12 VOORDELEN VAN EEN API-STRATEGIE.

Met behulp van een API-strategie kunnen organisaties processen stroomlijnen, taken automatiseren en zo de algehele efficiëntie verbeteren. Maar hoe kan een API-strategie of verbeterde API-management nu eigenlijk leiden tot kostenbesparingen? Laten we eens kijken naar alle voordelen.

1: Betere integratie en automatisering.

API’s maken de uitwisseling en wederzijdse verwerking van data mogelijk. Over systemen, software, tools, afdelingen, leveranciers, klanten en partners heen. Ze kunnen overal worden gebruikt waar de continuïteit van processen wordt bepaald door de invoer of bijwerking van informatie uit een datasilo. Handmatige overdrachten, herziening, onderhoud en beheer van gegevens wordt overbodig. Hoe meer API-ondersteunde data-uitwisseling zich verspreidt, hoe soepeler, sneller en foutlozer het gebeurt.

In een e-commercebedrijf dat API-gestuurde integraties gebruikt, ziet dat er bijvoorbeeld als volgt uit:

  • Het e-commercebedrijf heeft een aantal systemen voor zijn kernproces. De communicatie tussen de winkelwebsite, het voorraadbeheersysteem, de API-gateway voor betalingen en het CRM-systeem. In plaats van alle tools met elkaar te integreren via een EDI-interface, implementeert het bedrijf een API-gestuurde integratiestrategie en creëert het voor ieder systeem een reeks programmeerinterfaces.

Wanneer een klant een bestelling plaatst op de website, geeft een gekleurde indicator aan of het artikel momenteel beschikbaar is in het magazijn. Deze indicator wordt aangestuurd via de API voor voorraadbeheer. Nadat de bestelling is geplaatst, worden de bestelgegevens via de API van de website naar de API van het voorraadbeheersysteem gestuurd. Die vervolgens de voorraden bijwerkt en een bevestiging terugstuurt.

De API van de website verzendt vervolgens de bestelgegevens naar een API-gateway om de betaling te verwerken en de API-gateway stuurt een bevestiging terug. Als laatste worden de bestelgegevens naar de API van het CRM-systeem verzonden om een klantrecord aan te maken en de bestelgeschiedenis bij te houden.

2: Minder inspanning nodig voor goede coördinatie.

Programmeerinterfaces zorgen voor een gestandaardiseerde codekit inclusief documentatie ter publicatie. Er is geen ingewikkelde initiatie van informatie-uitwisseling nodig. De aanbieder van de API stelt zijn systeem open voor iedereen en legt tegelijkertijd uit hoe iedereen toegang kan krijgen – uiteraard volledig onder de veiligheidsvoorwaarden van de aanbieder.

3: Variabele operationele kosten.

API-ondersteunde integraties maken schaalbare integraties tussen systemen, afdelingen en externe partners mogelijk. Als het verkeer toeneemt, groeit de programmeerinterface gewoon mee. De technologie blijft hetzelfde, alleen de benodigde rekenkracht neemt toe. Echter omdat deze bijna naadloos via cloudservers kan worden geschaald, veranderen de voorheen vaste bedrijfskosten in variabele bedrijfskosten.

4: Eenvoudiger onderhoud.

De ontkoppeling en gelaagdheid van API-systemen maakt het makkelijker om de hele infrastructuur te onderhouden. Logischerwijze is het eenvoudiger om kleinere componenten te onderhouden dan een kolossaal systeem.

5: Betere herbruikbaarheid van bestaande systemen.

Het upgraden van ‘oude’ systemen die gebruikt worden voor data-uitwisseling is nooit eenvoudig. Het lijkt vaak op een invasieve operatie van het gehele systeemlandschap. Daarentegen kun je API’s simpelweg boven op actieve systemen plakken om als communicatiepunt te fungeren en bestaande systeemlandschappen met elkaar te integreren.

6: Verhoogd aanpassingsvermogen.

Door de scheiding van klant en server, gelaagdheid en ontkoppeling creëert API-gedreven integratie een losse architectuur waar het makkelijker is om losse componenten te veranderen of zelfs te vervangen – zonder de functionaliteit van de andere componenten te beïnvloeden. Met constant veranderende bedrijfsbehoeften is dit aanpassingsvermogen een belangrijke troef in een wendbare API-strategie.

7: Versnelde ontwikkeling van nieuwe toepassingen.

Met efficiënte API-management kun je een hoop middelen besparen. Een API die eenmaal gedefinieerd en live is gezet, kan hergebruikt of gecombineerd worden voor andere use cases. Tegelijkertijd maken API-normen, zoals REST, een uniforme en goed gedocumenteerde interactie met systemen en toepassingen mogelijk. Plus ontwikkelaars kunnen met programmeerinterfaces verschillende onderdelen onafhankelijk van elkaar activeren en testen.

Ten voorbeeld: de trackingstatus van een pakket, die via API van de leverancier naar de eindklant wordt verzonden, kan ook intern als controlepunt dienen. Hoe lang duurt het voordat het pakketje het magazijn verlaat? Je kunt dus één en hetzelfde datapunt op vele manieren gebruiken – wat de ontwikkelingskosten weer over meerdere toepassingen verdeelt.

8: Ondersteuning voor microservice-architecturen.

API’s zijn een essentieel onderdeel voor het bouwen van een microservice-architectuur. Met microservices worden individuele functionaliteiten in kaart gebracht als modulaire en afzonderlijk uitvoerbare softwarecomponenten van een applicatie van ieder omvang. In tegenstelling tot een monolithische applicatie, waar je de componenten niet kunt scheiden van elkaar. Wanneer afzonderlijke componenten in verschillende clusters kunnen gehouden, geëxploiteerd en onderhouden worden, kunnen deze via API’s naar behoefte met elkaar communiceren.

9: API’s zorgen voor innovatie- en groeipotentieel.

Met de juiste API-strategie kunnen API’s veel meer betekenen dan alleen kostenverlaging. Wie de kernfunctie van een API als schaalbaar koppelpunt tussen systemen, afdelingen, partners en klanten begrijpt, kan het potentieel van deze technologie optimaal benutten. API-management voor het aanjagen van groei, focus en businessmodelinnovatie. Afhankelijk van de use case, zijn de mogelijkheden vaak groter dan we realiseren.

10: Maken of kopen.

API’s maken middelen vrij door handmatige integratie- en informatie-uitwisselingsprocessen te ontkoppelen. De extra beschikbare werktijd klinkt al als muziek in de oren van menig manager, maar we kunnen de API-strategie nog een stukje verder trekken. Nu steeds meer bedrijven de voordelen van digitale ecosystemen inzien, groeit ook het aanbod van beschikbare en bruikbare API’s op de markt. Deze uitgebreide toegang tot expertise roept de vraag op of wat een beter idee is: maken of kopen? Want het uitbesteden van deze kennis creëert meer ruimte voor jezelf om je op kerntaken te richten.

Een goed voorbeeld hiervan is de detailhandel in levensmiddelen. Veel retailers vertrouwen op nauwkeurige weersvoorspellingen om bestellingen voor hun winkels op te stellen. Door toegang te krijgen tot een weer-API kunnen retailers dit proces automatiseren. Weergegevens worden real-time in het voorspellingssysteem ingevoerd, wat de retailers een hoop tijd en handmatige inspanning bespaart. Daarnaast stelt het de retailer in staat om voedsel nauwkeuriger te selecteren en te bestellen – vooral wanneer het weer op korte termijn verandert! Zo heeft elke winkel altijd de juiste hoeveelheid voorraad. De retailer kan zich ondertussen richten op andere kerntaken zoals klantenservice, productkwaliteit en winkelinrichting in plaats van bezig te zijn met het weer.

Door de toenemende digitalisering geeft de API-economie dus ook een verdere impuls aan arbeidsverdeling en specialisatie. Bedrijfscompetenties, ook op zeer technische gebieden als IoT, IT-beveiliging of gebruikerservaring, kunnen tegen een overeenkomstige vergoeding uit een geïntegreerd partnernetwerk geladen worden. Elke deelnemer in het ecosysteem brengt zijn kennis mee en stelt deze ter beschikking aan anderen. Of dat nu voor een korte tijd met individuele transacties is of mogelijk ook permanent.

11: Innovatie van bedrijfsmodellen.

Elk bedrijf, ongeacht sector en omvang, heeft grote hoeveelheden data in zijn systemen. Deze gegevens kunnen, na de juiste combinatie, verwerking en consolidatie, zakelijke waarde bieden voor andere bedrijven. API-management moet zich daarom afvragen welke datadiensten die momenteel alleen intern gebruikt worden eventueel ook extern verkocht kunnen worden. Met deze aanpak kan het bedrijfsmodel van een logistieke dienstverlener (LSP) er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

  • Een LSP heeft vaak een fortuin aan operationele gegevens als real-time trackinginformatie, voorraadniveaus en vrachtwagenladingsniveaus. De LSP kiest ervoor een reeks API’s en API-gateways te maken die partners en klanten tegen een vergoeding ook toegang geeft tot deze informatie.
  • Een detailhandelsbedrijf dat zijn goederen bij deze LSP opslaat, kan bijvoorbeeld de API gebruiken om tegen betaling een bestel-app te creëren voor zijn winkelmanagers. Deze laat betreffende winkelmanagers in real-time zien of er voldoende goederen beschikbaar zijn en vanuit welk magazijn deze geleverd kunnen worden.
  • Of een ander bedrijf dat het wagenpark van de LSP gebruikt om aan zijn eindklanten te leveren en de real-time trackingdata aan de eindklant beschikbaar stelt. Alsmede tegen betaling aan de LSP.
  • Ten slotte zou voor een ontwikkelaar die een moderne vrachtruimte-uitwisseling wil programmeren informatie over de actuele beladingsgraad van het vrachtwagenpark ook interessant zijn. Uiteraard met inachtneming van de passende gegevensbeschermingsmaatregelen en wederom tegen een vergoeding voor de LSP.

Het maken en te gelde maken van API’s creëert dus een win-winsituatie. API-management als digitale vereniging van verschillende partners is dé voorwaarde bij de transformatie van een klassiek bedrijf tot een modern platform. De bovengenoemde LSP boort met zijn interne informatie nieuwe inkomstenbronnen aan. Terwijl zijn partners en klanten profiteren van de door de API’s gegenereerde real-time data om hun aanbod van diensten en processen te optimaliseren.

12: Verhoogde bedrijfswaarde in het hele ecosysteem.

De innovatie van bedrijfsmodellen trekt steeds meer volgelingen. Hoe meer bedrijven hun zakelijk relaties op deze manier in een netwerk onderbrengen, hoe diverser het digitale ecosysteem wordt. Het wederzijds aanbieden en verwerken van informatiebouwstenen vergroot de zakelijke waarde die de partners en klanten elkaar kunnen bieden.

Neem bijvoorbeeld Amazon als voorbeeld. Amazon heeft een gevestigde API-strategie waarmee B2B-klanten (fabrikanten, detailhandelaren, etc.) toegang krijgen tot Amazon’s uitgebreide catalogus van producten en diensten. Deze API-strategie heeft de klantervaring van Amazon aanzienlijk verbeterd door een naadloze winkelervaring te bieden. Zelfs op meerdere platformen, apparaten en kanalen – bijvoorbeeld om productinformatie, prijzen en beoordelingen weer te geven op de websites van de fabrikanten of detailhandelaren en hun mobiele applicaties.

Naast de voordelen voor consumenten stelt Amazon’s API-strategie ook verkopers van derden in staat om hun producten en bestellingen rechtstreeks via het Amazon-platform te beheren. Zonder dat ze meerdere systemen of processen hoeven te doorlopen. Dit creëert een efficiënt en gestroomlijnd proces aan de verkoperskant, wat op zijn beurt bijdraagt aan het algehele succes van het Amazon-ecosysteem en de zakelijke waarde van alle belanghebbenden verhoogt.

WAAR WACHT JE NOG OP?

Het gerichte gebruik van API’s brengt dus een vele voordelen met zich mee. Van kostenbesparing tot meer groei en het openen van nieuwe bedrijfsmodellen. Daarom zijn ze essentieel voor een toekomstgerichte, digitaal georiënteerde bedrijfsstrategie. Voor iedere organisatie, in elke branche. API’s versnellen en vereenvoudigen de integratie van data zodat de efficiëntie van processen in het algemeen toeneemt en maken het mogelijk om data te verkopen en nieuwe inkomensbronnen te openen.

De enige uitdaging op weg naar efficiënte API-management is het huidige bedrijfsmodel actualiseren vanuit een API-perspectief. Want met de implementatie kunnen wij je helpen. De oude aanpak van het zelf ontwerpen van IT-ecosystemen is te duur en traag gebleken. De afhankelijkheid van externe partijen en het tekort aan geschoold personeel gooien roet in het eten.

Met Lobster’s innovatieve no-code technologie verandert dat – Lobster biedt alle bedrijven en hun werknemers de ideale tools om snel een duurzame API-strategie te implementeren. Met de technische implementatie via REST API en een automatische Swagger/OpenAI interface beschrijving voor mens en machine. JSON, YAML, XML, met Lobster neem je API-management in eigen hand.

Daarnaast kun je met Lobster_data veel meer dan alleen je API’s beheren. Denk bijvoorbeeld aan EAI, EDI, ETL/ELT, IoT en Industry 4.0 – en dat allemaal via één platform. Zodat je eenvoudig al je systemen kunt verbinden ongeacht de bron of het formaat. Wil je meer weten over hoe onze software je een stapje verder kan helpen? Neem vrijblijvend contact op met onze experts.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button