BLOG

EUROPESE INTEGRATIE BIJ LOBSTER.

VIER VRAGEN VOOR ALGEMEEN DIRECTEUR MARTIN FISCHER.

EUROPESE INTEGRATIE BIJ LOBSTER.

Lobster wordt meer en meer een grote IT-speler op de Europese markt in plaats van een softwarebedrijf gericht op de DACH-markt. Heeft deze internationale focus het type kandidaat dat Lobster werft veranderd?
Dr. Martin Fischer: We hebben momenteel ongeveer 250 medewerkers bij Lobster in binnen- en buitenland en we zijn nog steeds aan het werven in vijf verschillende regio’s: Benelux, DACH, Groot-Brittanië, Scandinavië en Frankrijk. Daarnaast zijn we ook een kantoor aan het opzetten in Seattle die in het najaar wordt geopend. Zoals de meeste spelers in onze sector zijn wij ook altijd op zoek naar IT-specialisten, maar we hebben ook goede resultaten geboekt met het aantrekken van IT-gerichte carrièrewisselaars met bijvoorbeeld een achtergrond in wiskunde of natuurwetenschappen. Als het er echt op aankomt, is Lobster vooral op zoek naar mensen met een passie voor digitalisering die zich professioneel verder willen ontwikkelen.

Welke verwachtingen hebben werkzoekenden wanneer ze Lobster benaderen? Zijn er duidelijke verschillen tussen de afzonderlijke locaties?
Salaris is altijd een belangrijke factor, maar we zien dat andere arbeidsvoorwaarden ook steeds relevanter worden. Wat biedt een werkgever in termen van niet-monetaire compensatie? In alle regio’s worden deze voordelen – of ze nu materieel of immaterieel zijn – in dezelfde mate gewaardeerd. Het valt ons bijvoorbeeld op dat Franse en Scandinavische sollicitanten zich minder zorgen maken over de combinatie van werk en gezin, dan sollicitanten in Duitsland. Simpelweg omdat kinderopvang daar beter georganiseerd is. Duitse en Nederlandse kandidaten willen daarentegen vaker weten of hun werkplek gemakkelijk te bereiken is met het openbaar vervoer of dat er mogelijkheden voor werken vanuit huis zijn. Dat kan zijn om milieuredenen of om te vermijden dat zij buiten werktijd vaststaan in de file. Bereikbaarheid en flexibiliteit dragen in hoge mate bij aan het bereiken van de balans tussen werk en privé die onze toekomstige werknemers zoeken.

Waarop moeten Europese bedrijven hun aandacht richten als het om de ontwikkeling van hun werknemers gaat?
In de EU, als relatief kleine regio die concurreert met Noord-Amerika en Azië, zijn beroepskwalificaties enorm belangrijk. In Europa moeten we daarom ons potentieel, op intellectueel en operationeel niveau, voorbij de nationale grenzen bundelen. En ik refereer hier specifiek naar de uitvoering omdat het niet alleen om strategische concepten gaat, maar ook om de praktische implementatie ervan. Hoewel Lobster zich als middelgroot bedrijf richt op beroepskwalificaties en vaardigheden, leggen we ook een grote nadruk op het feit dat onze teams ruimdenkend zijn. Internationale verbindingen leggen. En de moed hebben om vooruit te denken. Om niet alleen te zeggen: “Dit is niet ideaal, maar het is niet mijn probleem. Het staat niet in mijn taakomschrijving”, maar in plaats daarvan te reageren met: “Dit is niet ideaal, maar ik heb een geweldige oplossing voor dit probleem”. Zelfs als het een niet-verwant onderdeel van het bedrijf is. Dit is voor mij ook een vaardigheid. Open staan en interesse tonen. Dat is precies waarom Lobster de Innovation Award in het leven heeft geroepen. Om onze medewerkers te eren voor het interdisciplinair oplossen van problemen.

Wat doet Lobster om medewerkers van buiten de DACH-regio aan te trekken?
Onze collega’s uit de andere regio’s willen een zekere mate van autonomie over hun nationale activiteiten, maar ze willen ook betrokken zijn bij het hoofdkantoor hier in Duitsland. Een deel uitmaken van het succes van het bedrijf als geheel. Dat zien we graag, want een nauwe samenwerking is essentieel voor het behoud van ons groeiende klantenbestand buiten de DACH-markt. IT-ondersteuning, corporate identity, productontwikkeling en strategieën worden bijvoorbeeld allemaal aangestuurd vanuit het hoofdkantoor hier in Groot-München. De klantgerichte, operationele taken laten wij over aan onze regionale managers. Zij hebben oog voor de specifieke markteisen, zakelijke conventies en culturele normen in hun respectievelijke landen. Ons motto is altijd ‘autonomie en overeenstemming’. Om dit samenwerkingsevenwicht aan te moedigen, plannen we regelmatig vergaderingen tussen de afdelingen in ons hoofdkantoor en in het buitenland en moedigen we zakenreizen naar verschillende locaties aan. We willen onze internationale teams de gelegenheid geven om zichzelf voor te stellen en hun successen te laten zien aan hun collega’s op het hoofdkantoor. Een goed voorbeeld hiervan is de grote Lobster meeting, waar ieder jaar het hele bedrijf bijeenkomt om te luisteren naar gedetailleerde verslagen van alle afdelingen en landen. Helaas hebben we vanwege de pandemie dit event nu twee jaar achter elkaar online moeten houden, maar toch waren bijna alle Lobsteranians er. Van begin tot eind – drie uur lang! Briljant! Het was geweldig om te zien omdat het bewijst hoe sterk het saamhorigheidsgevoel onder onze medewerkers is en laat zien hoeveel collega’s om elkaar en elkaars werk geven.

Beeldbron: ducu59us/Shutterstock

Via
LOBSTER LOBSTER_DATAJOBS
Back to top button